Leasing pierwszego auta firmowego

<h2>Chętnie leasingowane przedmioty w kraju</h2>
Niezmiennie od startu funkcjonowania finansowania w Polsce to samochody osobowe do trzech i pół tony były i są najchętniej użytkowanymi rzeczami przez krajowych leasingowców. Jest tak z wielu powodów. Najbardziej ważnym jest jednak to, iż auta potrzebują wszyscy. Nie istotne, czy będzie to klient prowadzący 1-os. firmę, czy duża korporacja. Zmieniają się jednak formy, w 1-szym przypadku zawiera się umowę na leasing samochodowy, w 2-gim o leasing samochodów . Wielkie przedsiębiorstwa mają w zwyczaju brać w leasing całe floty aut, dzięki temu dają konieczny środek transportu swoim przedstawicielom handlowym jak i pozostałym osobom reprezentującym firmę. Warto także powiedzieć o tym, że oprócz samochodów, ogromną popularnością szczycą się również pojazdy transportu ciężkiego. Zwykle przedsiębiorstwa transportowe w ten sposób dostają większość aut. Na uwagę zasługują także maszyny oraz urządzenia, które biorąc pod uwagę dochody dla przedsiębiorstw leasingowych prawie wyrównały się w roku 2016 z autami osobowymi – to prawdziwie duże osiągnięcie działalności leasingowej.
<h2>Informacje na temat rozwiązań leasingowych</h2>
Każdy przedsiębiorca ma do wyboru leasing operacyjny bądź finansowy. Różnice pomiędzy wymienionymi rodzajami finansowania są dość wyraźne. W  operacyjnym do kosztów prowadzenia firmy wpisuje się całe raty leasingowe (składowe:część kapitałową oraz odsetkową) wraz z wpłatą wstępną. Jeśli chodzi o leasing finansowy kolejno w koszty zalicza się odsetki rat leasingowych i odpisy amortyzacyjne, których w tym rodzaju leasingu dokonuje samodzielnie przedsiębiorca, a nie leasingodawca na podstawie spłat ratalnych klienta, jak dokonuje się to w finansowaniu leasing autoperacyjnym. Należy wziąć pod uwagę kwestię podatku VAT. W leasingu finansowym podatek VAT od pełnej wartości leasingu spłaca się z dokonywaniem opłaty wstępnej, w operacyjnym płaci się podatki od pojedynczej raty, dzięki temu nie obciążają tak portfela firmowego, jak jest to rozwiązane w finansowym. Podatek VAT w leasingu operacyjnym będzie zawsze taki sam – 23 %, w finansowym zależy od rodzaju usługi, towaru a także stworzonej faktury VAT. W finansowym nie funkcjonuje wykup więc po ukończeniu leasingu klient bez opłat zostaje wyłącznym właścicielem, natomiast w trakcie porozumienia leasingowego jest zobowiązany spłacić całą kwotę leasingowanego przedmiotu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *